Business Solution
โซลูชั่นทางธุรกิจ ที่บริหารจัดการระบบงานขายอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการ
iSales
ระบบบริหารงานขายออนไลน์ที่ครอบคลุม ทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า การคัดกรองข้อมูลลูกค้า การเปิดโอกาสทางการขาย การออกเอกสารประกอบการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี เป็นต้น
เรียนรู้เพิ่มเติม
iStore
มีหน้าร้านออนไลน์ ให้ลูกค้าเลือกสินค้าและออกใบเสนอราคาบนมือถือได้ทันที ดาวน์โหลดเอกสารและส่งอีเมล์ใบเสนอราคาผ่านหน้าร้านออนไลน์ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของทีมขายให้น้อยลง
เรียนรู้เพิ่มเติม
iPurchases
ระบบบริหารควบคุมงานจัดซื้อให้เป็นระบบ ตั้งแต่การบันทึกราคาซื้อสินค้าแต่ละหน่วยสินค้า การออกเอกสารใบขอซื้อ กระบวนการอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ และการออกเอกสารใบภาษีซื้อ และใบเสร็จซื้อ เป็นต้น
เรียนรู้เพิ่มเติม
iManager
ไม่ว่าผู้บริหารจะทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือนอกสถานที่ เพียงมีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ก็สามารถดูรายงานต่างๆได้ พร้อมฟังก์ชันอนุมัติเอกสารออนไลน์ ช่วยให้ผู้บริหารทำงาน ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติม

Free Trial

ใหม่! โปรแกรมบัญชีออนไลน์
ยกระบบบัญชีมาใช้งานผ่านระบบออนไลน์
เปิดใช้งานโปรแกรม ibiz ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต
รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน หรือโน๊ตบุค

ช่วยให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย และผู้บริหาร
สามารถบริหารข้อมูลธุรกิจได้สะดวกขึ้น
ทำงานได้ทุกที่
ไม่ว่าคุณจะทำการขายทั้งในออฟฟิต หน้าร้าน ห้องประชุมลูกค้า หรือที่ร้านกาแฟก็ตาม คุณสามารถใช้งาน myCRM เพื่อนำเสนอสินค้า ออกใบเสนอราคา และพิมพ์เอกสารสำคัญต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต โดยคุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรืออัพเดทโปรแกรมให้ยุ่งยาก เพราะเราเป็นระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เครื่องมือสำหรับมืออาชีพ
ประสานงานระหว่างทีมงาน องค์กร หรือลูกค้าด้วยแบบฟอร์มเอกสารที่กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี รวมไปถึงรายงานต่างๆ จัดเก็บข้อมูลเอกสารรายงานอย่างเป็นระบบ แสดงถึงที่มาของข้อมูลต่างๆ รูปแบบเลขที่เอกสารที่เป็นมาตรฐาน สั่งพิมพ์เอกสารได้ทันทีโดยไม่ต้องบันทึกไฟล์เอกสาร
เครื่องมือสำหรับการทำงานเป็นทีม
ระบบออนไลน์ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ร่วมกันกับทีมงานได้ทันทีที่บันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผลการเสนอราคา ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การพบปะลูกค้า การประชุม รวมถึงการนำเสนอสินค้า
โดยรายงานเหล่านี้จะถูกนำเสนอแบบ Real-Time ผ่านระบบ Chatter ที่มีทั้งการรายงานกิจกรรมต่างๆ และยังมีการสนทนาออนไลน์เพื่อให้ทีมงานได้ติดต่อสื่อสารกันอีกด้วย
ตั้งค่าครั้งเดียวใช้ร่วมกันได้ทั้งทีม
การตั้งค่าใน myCRM มีหลายส่วน เพื่อรองรับกับลักษณะของธุรกิจ โดยการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้า รูปแบบเลขที่เอกสาร รูปแบบภาษี หน่วยนับสินค้า และแหล่งที่มาของลูกค้า จะถูกตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละรายใช้งานร่วมกัน โดยไม่ต้องตั้งค่าเองซึ่งมีโอกาสซ้ำซ้อนกัน แต่ก็ยังสามารถปรับแต่งหรือเพิ่มข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกันได้
Business Solution
โซลูชั่นทางธุรกิจ ที่บริหารจัดการระบบงานขายอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการ
iSales
ระบบบริหารงานขายออนไลน์ที่ครอบคลุม ทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า การคัดกรองข้อมูลลูกค้า การเปิดโอกาสทางการขาย การออกเอกสารประกอบการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี เป็นต้น
เรียนรู้เพิ่มเติม
iStore
มีหน้าร้านออนไลน์ ให้ลูกค้าเลือกสินค้าและออกใบเสนอราคาบนมือถือได้ทันที ดาวน์โหลดเอกสารและส่งอีเมล์ใบเสนอราคาผ่านหน้าร้านออนไลน์ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของทีมขายให้น้อยลง
เรียนรู้เพิ่มเติม
iPurchases
ระบบบริหารควบคุมงานจัดซื้อให้เป็นระบบ ตั้งแต่การบันทึกราคาซื้อสินค้าแต่ละหน่วยสินค้า การออกเอกสารใบขอซื้อ กระบวนการอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ และการออกเอกสารใบภาษีซื้อ และใบเสร็จซื้อ เป็นต้น
เรียนรู้เพิ่มเติม
iManager
ไม่ว่าผู้บริหารจะทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือนอกสถานที่ เพียงมีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ก็สามารถดูรายงานต่างๆได้ พร้อมฟังก์ชันอนุมัติเอกสารออนไลน์ ช่วยให้ผู้บริหารทำงาน ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติม

Free Trial

ใหม่! โปรแกรมบัญชีออนไลน์
ยกระบบบัญชีมาใช้งานผ่านระบบออนไลน์
เปิดใช้งานโปรแกรม ibiz ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต
รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน หรือโน๊ตบุค

ช่วยให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย และผู้บริหาร
สามารถบริหารข้อมูลธุรกิจได้สะดวกขึ้น
ทำงานได้ทุกที่
ไม่ว่าคุณจะทำการขายทั้งในออฟฟิต หน้าร้าน ห้องประชุมลูกค้า หรือที่ร้านกาแฟก็ตาม คุณสามารถใช้งาน myCRM เพื่อนำเสนอสินค้า ออกใบเสนอราคา และพิมพ์เอกสารสำคัญต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต โดยคุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรืออัพเดทโปรแกรมให้ยุ่งยาก เพราะเราเป็นระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เครื่องมือสำหรับมืออาชีพ
ประสานงานระหว่างทีมงาน องค์กร หรือลูกค้าด้วยแบบฟอร์มเอกสารที่กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี รวมไปถึงรายงานต่างๆ จัดเก็บข้อมูลเอกสารรายงานอย่างเป็นระบบ แสดงถึงที่มาของข้อมูลต่างๆ รูปแบบเลขที่เอกสารที่เป็นมาตรฐาน สั่งพิมพ์เอกสารได้ทันทีโดยไม่ต้องบันทึกไฟล์เอกสาร
เครื่องมือสำหรับการทำงานเป็นทีม
ระบบออนไลน์ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ร่วมกันกับทีมงานได้ทันทีที่บันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผลการเสนอราคา ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การพบปะลูกค้า การประชุม รวมถึงการนำเสนอสินค้า
โดยรายงานเหล่านี้จะถูกนำเสนอแบบ Real-Time ผ่านระบบ Chatter ที่มีทั้งการรายงานกิจกรรมต่างๆ และยังมีการสนทนาออนไลน์เพื่อให้ทีมงานได้ติดต่อสื่อสารกันอีกด้วย
ตั้งค่าครั้งเดียวใช้ร่วมกันได้ทั้งทีม
การตั้งค่าใน myCRM มีหลายส่วน เพื่อรองรับกับลักษณะของธุรกิจ โดยการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้า รูปแบบเลขที่เอกสาร รูปแบบภาษี หน่วยนับสินค้า และแหล่งที่มาของลูกค้า จะถูกตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละรายใช้งานร่วมกัน โดยไม่ต้องตั้งค่าเองซึ่งมีโอกาสซ้ำซ้อนกัน แต่ก็ยังสามารถปรับแต่งหรือเพิ่มข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกันได้
ลูกค้าของเรา
 • Kaybiz International Co., Ltd.
  บริษัท เฟลิซิตี้ โซลูชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ทีวายพี การ์เมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท พรีซิชั่น โมชั่น โปรดักส์ จำกัด
  shoppingpc dotnet co.,ltd
 • บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  บริษัท มาสเตอร์มายด์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท สปา โปรดักส์ ออฟ เอเซีย จำกัด
  บริษัท สทรีมวอช เซลส์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ซูโม่เฟรม จำกัด
  บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด
 • บริษัทออนซอฟต์ จำกัด
  วิมานน้ำรีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 • บริษัท โค้ดอิมเพรส ไอที โซลูชั่น จำกัด
  บริษัท ลีโอเทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
 • บริษัท ไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ จำกัด
  บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด
 • Derma Innovation Co., Ltd
  บริษัท พีเอ็มพีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท บิสเน็ตเวิร์ค จำกัด
  บจก.เทพรัตน์ เอนเนอร์จี แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
 • หจก.อุบลไอเฟค
  บริษัท แอทโมสเฟรช จำกัด
 • บริษัท พีเอสเค มัลติ โซลูชั่นส์ โลจิสติกส์ จำกัด
  บริษัท คอฟฟี่ บูลเลวาร์ด จำกัด
 • บริษัท โปรซอฟท์ เว็บ จำกัด
  Barcode plus solution Co.,Ltd.
 • บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  บริษัท อีเธอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด